Warsztaty dla pielęgniarek/pielęgniarzy polskich w celu budowy planów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi na bazie słownika ICNP®

Materiały szkoleniowe

Katalog ICNP Pielęgniarstwo Środowiskowe

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dziękujemy za przesłanie formularzy zgłoszeniowych. Osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty, zostaną o tym poinformowane mailowo.

W ramach projektu „TeleNrsCare – Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w  dniach  7-11 kwietnia  b.r. odbędą  się warsztaty w Łodzi dla  pielęgniarek/ pielęgniarzy polskich w celu budowy planów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi na bazie słownika ICNP®.

  • walidacja słownika, katalogów diagnoz i interwencji pielęgniarskich – ICNP®
  • dostosowanie planów opieki do specjalności pielęgniarskich

W warsztatach obok nowo zrekrutowanych osób wezmą udział  tzw. liderzy telepielęgniarstwa- specjaliści z różnych dziedzin pielęgniarstwa, które wzięły już udział w szkoleniu w Islandii. Przed warsztatami odbędzie się konferencja inaugurująca projekt, do której wzięcia udziału również Państwa zachęcamy: http://www.telenrscare.umed.pl/konferencja-dot-teleopieki-nad-osobami-starszymi-i-przewlekle-chorymi/

Warsztaty w Łodzi będą prowadzone przez ekspertów telepielęgniarstwa z Islandii. Szkolenie będzie odbywało się w jęz. angielskim – wymagana jest podstawowa  komunikatywna znajomość języka angielskiego. W warsztatach będzie brał również udział tłumacz. Warsztaty będą odbywały się w godz.8-16 ( od wtorku do piątku). O dokładnej dacie warsztatów w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. jeszcze poinformujemy- prawdopodobnie odbędą się one w godz. 13-16.

Osobom spoza Łodzi będzie sfinansowany hotel oraz zapewnione diety związane z wyjazdem.  Osoby biorące udział w warsztatach będą zobowiązane podpisać umowę Uczestnictwa w projekcie TeleNrsCare.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeżeli jednocześnie chcą Państwo wziąć udział w konferencji proszę zaznaczyć opcję CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI. W  przypadku osób,  które zdobędą  tę samą liczbę punktów , będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wysyłać do 1 kwietnia 2014 roku do godziny 18.00.

Pierwszeństwo w udziale w warsztatach będą mieli specjaliści z pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej, promocji zdrowego starzenia się, specjaliści z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo formularz zgłoszeniowy będzie analizowany pod kątem takich kryteriów jakościowych jak:

  1. Specjalista z zakresu : pielęgniarstwo geriatryczne , opieka długoterminowa, promocja zdrowego starzenia się, podstawowa opieka zdrowotna:5 punktów
  2. Min. 5  lat praktyki zawodowej w danej specjalności: 6 punktów
  3. Liczba publikacji dedykowanych zagadnieniom dot. projektu (min.3): 3 punkty
  4. Udział w projektach  unijnych związanych z zagadnieniami w obrębie tematyki projektowej: 2 punkty
  5. Znajomość określonej w projekcie klasyfikacji : 5 punkt
  6. Certyfikaty potwierdzające znajomość angielskiego: 2   punkt
  7. Komunikatywna znajomość języka angielskiego : 7 punktów

Osoby , które zakwalifikują się na warsztaty zostaną poinformowane o tym mailowo.