Uwaga! Trwa nabór osób chcących wziąć w szkoleniu w Islandii!!!

O szkoleniu
W ramach projektu „TeleNrsCare- Sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w  dniach  27-28 marca 2014 roku odbędzie się szkolenie w Islandii, w Reykjaviku dla polskich pielęgniarek/pielęgniarzy.

Szkolenie to powiązane jest z innym działaniem w ramach projektu – tj. 5 dniowymi warsztatami, które odbędą się w dniach 7-11 kwietnia 2014 r.  w Łodzi i będzie kontynuacją szkolenia w Islandii.

Szkolenie będzie polegało na zapoznaniu z pracą pielęgniarki w zakresie teleopieki. W ramach naboru wyłonionych zostanie 6 polskich tzw. liderów pielęgniarstwa (osoby zajmujące się  podstawową opieką zdrowotną; opieką długoterminową; pielęgniarstwem geriatrycznym; promocją zdrowego starzenia się.)

W ramach wyjazdu, Uniwersytet Medyczny pokryje koszty:

 1. Zakwaterowania w hotelu w Islandii
 2. Przelotu w obie strony
 3. Diety  pobytowej i hotelowej
 4. Ubezpieczenia podróży

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu w Islandii, w Reykjaviku jest równoczesne wzięcie udziału w warsztatach w Łodzi. Każdy uczestnik będzie zobowiązany podpisać umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Karą za niespełnienie warunków umowy będzie zwrot kosztów przez każdego  uczestnika.

SZKOLENIE W ISLANDII ODBĘDZIE SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM –WYMAGANA JEST KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Rekrutacja na szkolenie w Islandii zakończyła się. Dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji. Osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd zostaną poinformowane mailowo.

W przypadku osób które osiągną tę samą liczbę punktów , będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo formularz zgłoszeniowy będzie analizowany pod kątem takich kryteriów jakościowych jak:

 1. Min. 5  lat praktyki zawodowej w danej specjalności: 15 punkty
 2. Liczba publikacji dedykowanych zagadnieniom dot. projektu (min.3): 3 punkty
 3. Deklaracja wspierania działań Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez 5 lat  ( liczonych od daty  podpisania umowy) w  tematyce związanej z telepielęgniarstwem  oraz wzięcie udziału w warsztatach w Polsce ): 3 punktów
 4. Udział w projektach  unijnych związanych z zagadnieniami w obrębie tematyki projektowej: 6 punktów
 5. Znajomość określonej w projekcie klasyfikacji : 1 punkt
 6. Certyfikaty potwierdzające znajomość angielskiego: 1  punkt
 7. Komunikatywna znajomość angielskiego : 10 punkt

Punkty będą przyznawane metodą 0-1 ( nie spełnia-spełnia)

Osoby , które zakwalifikują się do wyjazdu zostaną poinformowane o tym mailowo.