Planowane działania

W ramach projektu planuje się zorganizować następujące działania:

 1. Konferencja dot. teleopieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi zorganizowana w Uniwersytecie Medycznym (UM) w Łodzi
 2. Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi dla 6 polskich liderów pielęgniarstwa (będą to osoby zajmujące się  podstawową opieką zdrowotną; opieką długoterminową; pielęgniarstwem geriatrycznym; promocją zdrowego starzenia się.)
  Czas trwania: 2 dni po 8 godzin w UM w Łodzi
 3. Warsztaty dla 15 pielęgniarek w Polsce w celu budowy planów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi na bazie słownika ICNP®.
  – walidacja słownika, katalogów diagnoz i interwencji pielęgniarskich – ICNP®
  – dostosowanie planów opieki do specjalności pielęgniarskich
  Czas trwania: 5dni po 8 godzin.

W każde z ww. działań będą  zaangażowani przedstawiciele partnera z Islandii. Oprócz ww. działań będą organizowane telekonferencje w celu usprawnienia komunikacji między partnerami.

Efektem wyżej wymienionych działań będzie:

 1. Dostosowanie przewodników opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, opartych na ICNP®.
 2. Przygotowanie planu powołania sieci telepielęgniarstwa w Polsce oraz wskaźników dla potrzeb opieki nad pacjentami starszymi i przewlekle chorymi.
 3. Transfer wiedzy dot. opieki nad pacjentami z Islandii w Polsce oraz nabycie wiedzy nt.  pracy pielęgniarek przez przedstawicieli Islandii   dla potrzeb doradztwa i poradnictwa dla pacjentów i ich rodzin.
 4. Wykwalifikowana kadra w Polsce z zakresu wdrażania telepielęgniarstwa i opieki nad osobami starszymi.