Informacja z realizacji zadań projektu TELENRSCARE

W dniu 7.4.2014 r. odbyła się Konferencja dotycząca projektu TELENRSCARE, realizowanego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie. Udział w niej wzięli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz Ministerstwa Zdrowia, NFZ Oddział w Łodzi. Swoją obecnością Konferencję zaszczycił prof. dr hab. Tomasz Kostka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelekcji ekspertów w zakresie elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej, rozwijania usług telepielęgniarstwa oraz planowania opieki w oparciu o badania naukowe EBN. Wykładowcami byli:  Ásta Thoroddsen, RN, PhD, FAAN, Professor, Faculty of Nursing, University of Iceland and Landspitali University Hospital, Reykjavík, Iceland, która zapoznała uczestników spotkania z tematem wykorzystania dokumentacji pielęgniarskiej dla potrzeb statystycznych, w tym monitorowania zdarzeń medycznych, planów opieki oraz efektów pracy pielęgniarskiej, a także oceniania zapotrzebowania na opiekę. Hanna Kristín Guðjónsdóttir, RN, RNM, MS, Project Manager, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland omówiła realizowany w Szpitalu Landspitali projekt wdrażania elektronicnzej dokumentacji pielęgniarskiej  i możliwość wymiany danych dla kontynuowania opieki, w tym wykorzystania miedzyanrodowych badań naukowych w pielęgniarstwie dla diagnozowania i planowania opieki w praktyce. Herdís Gunnarsdóttir, RN, MS, MBA, Project Manager, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland przedstawiła ogólny obraz sytuacji ochrony zdrowia w Islandii. Uczestnicy spotkania poznali stan wdrożenia elektronicznych usług zdrowotnych, w tym, tj. Jak: Centralna baza danych o szczepieniach, Centralna baza danych leków, Centralny system laboratoryjny w Landspitali, Rejestracja zdarzeń niepożądanych, Nadzór nad chorobami zakaźnymi w czasie rzeczywistym, System Inter-RAI dla wszystkich domów opieki (oceniający zapotrzebowanie na opiekę) oraz system Hekla – HealthNetwork, który umożliwia wysyłanie: e-recept, wniosków, zgłoszeń urodzenia dziecka, niektórych zaleceń i wyników. D. Kilańska RN PhD – Koordynator projektu przedstawiła opis projektu.

Zdjęcia www.telenrscare.umed.pl/galeria/

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty, podczas których 15 uczestników projektu, wyłonionych w drodze postępowania kwalifikacyjnego skorzystało z możliwości zapoznania się z budową Klasyfikacji ICNP(R), która jest wprowadzania na świecie dla zobrazowania opieki pielęgniarskiej oraz zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i ciągłości opieki. W kolejnych dniach (8-11.4.2014 r.) pracowaliśmy nad ustaleniem wspólnych wytycznych co do prowadzenia procesu pielęgnowania, budowania planów opieki z wykorzystaniem badań naukowych, przewodników dot. zasad prowadzenia opieki w określonych problemach zdrowotnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja kliniczna dotycząca opisów przypadków z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP(R). Uczestnicy mieli także możliwość zweryfikowania swojego spojrzenia na przygotowywane przez ekspertów „case study“.

Uczestnicy projektu brali także czynny udział w tłumaczeniu katalogu planów opieki „Community Nursing“ Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz tłumaczeniu słownika ICNP (R) wersji 2013, za tłumaczenie której odpowiada Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Klasyfikacji ICNP(R) przy UM w Łodzi.

W kolejnych miesiącach będą odbywały się konsultacje tłumaczenia oraz współpraca z tłumaczem, realizującym tłumaczenie słownika dla potrzeb projektu. Celem jest wypracowanie jak najlepszego tłumaczenia dla podmiotów leczniczych, które realizuja pilotaż wdrożenia elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej.

IMG_0035[2] IMG_0037[1] IMG_0038[1] IMG_0041[1]

Opracowanie D. Kilańska – Koordynator projektu