Contact

Project Office:
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
i Zarządzania w Pielęgniarstwie
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 58
+ 48 606 118 367